ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ
АВТОМАШИН БАРЬЦААЛСАН ШУУРХАЙ ЗЭЭЛ
АВТО ЛИЗИНГ
ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ

Зээлийн үндсэн төлбөрөөс сар бүр заавал төлөх ёстой юу?

Тухайн харилцагчийн орлоготой уялдуулан зээлийн эргэн төлөх хуваарийг харилцан тохирох боломжтой.

Зээлтэй хүн давхар зээл авах боломжтой юу?

Орлогын эх үүсвэр давхар зээлийн эргэн төлөлт хийхэд хүрэлцэхүйц байвал давхар зээл авах боломжтой. Мөн тухайн зээл нь графикийн дагуу хэвийн төлөлттэй байх ёстой.

Зээлээ хугацаанаас нь өмнө төлвөл торгууль тооцогдох уу?

Таны зээлийн ашигласан сар, хоногоор зээлийн хүүг тооцно. Зээлийг хугацаанаас нь өмнө төлвөл торгууль тооцохгүй.

Зээлийн хугацааг сунгах боломжтой юу?

Зээлийн хугацаа сунгах бодит шалтгаан үндэслэлийг судалж үзсэний үндсэн дээр зээлийн анх авсан хугацаанаас хэтрүүлэхгүйгээр нэг удаа сунгаж болно.

Дан хашаа байшин барьцаалж зээл олгох уу?

Хашаа байшинг заавал газартай нь хамт барьцаална.

7,700,000,000

Нийт олгосон зээл

824

Харилцагчидын тоо

9,765,202

Дундаж зээл

Бидний түнш