Products

img

Цалингийн зээл

Та өөрийн тогтмол орлогоор өөртөө болон гэр бүлдээ хөрөнгө оруулах, санхүүгийн хэрэгцээгээ шуурхай шийдвэрлэх зээл.

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 5 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сараар/ 1.9%
Зээлийн хугацаа 18 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө Таны цалингийн орлого. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт барьцаа хөрөнгө
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1-3 цаг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
 • Хуулийн этгээдэд 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан, үндсэн ажилтан байх.
 • Цалингийн орлого аль нэг банкны дансаар баталгаажсан байх.
Бүрдүүлэх материал
 • НДДэвтэр, түүний хуулбар, дансны хуулга.
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ болон лавалгаа.
 • Ажлын газрын тодорхойлолт.
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт материал.
Хөнгөлөлт урамшуулал
( Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчид )
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох
 • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах.
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Send a loan application

If you are interested in this loan, please apply without delay.

Apply
image