Products

img

Хэрэглээний зээл

Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан өрхийн санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож буй богино хугацааны зээл юм.

Хэрэглээний зээл Орон сууц барьцаалсан Газар барьцаалсан Автомашин барьцаалсан /Унаж явах нөхцөлтэй/ Хашаа байшин барьцаалсан Авто зогсоол барьцаалсан
Зээлийн хэмжээ /Төгрөг/ 150 сая хүртэл 50 сая хүртэл 50 сая хүртэл 10 сая хүртэл 10 сая хүртэл
Зээлийн хугацаа 36 сар хүртэл
Зээлийн хүү 3.1% - 2.7%
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
  • 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлдэг байх
  • Суудлын зориулалттай авто машин нь үйлдвэрлэснээс хойш 12 жил, Монголд импортлосноос хойш 5 жил доторх байх
  • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх
  • Тухайн автомашин нь аливаа төрлийн эвдрэл гэмтэлгүй, өнгө үзэмжтэй, техникийн нөхцөл сайн байх
Бүрдүүлэх материал
  • Цалин түүнтэй адилтгах орлого нотлох бичиг баримтууд.
  • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд. / Дансны хуулга, НД-ын дэвтэр, ажлыг газрын тодорхойлолт түрээсийн гэрээ, холбогдох бусад материал/
  • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ.
  • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.
  • Барьцаанд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
  • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл

Send a loan application

If you are interested in this loan, please apply without delay.

Apply
image