Products

img

Автомашины лизинг

Танд тэг (0) гүйлттэй шинэ автомашин, гадаад улсад ашиглагдаж байсан хуучин автомашиныг унаж явах нөхцөлтэйгээр авах боломжтой зээлийг бид санал болгож байна.

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 50 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сараар/ 2.9% - 2,7%
Зээлийн хугацаа 36 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө Худалдлан авч буй авто машин
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1-3 цаг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
 • 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлдэг байх.
 • Суудлын зориулалттай автомашин
 • Үйлдвэрлэснээс хойш 12 жил
 • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх
 • Гаалийн бичигтэй байх
 • Урьдчилгаа 20% - 50%
Бүрдүүлэх материал
 • Цалин түүнтэй адилтгах орлого нотлох бичиг баримтууд. / Дансны хуулга, НД-ын дэвтэр, ажлыг газрын тодорхойлолт түрээсийн гэрээ, холбогдох бусад материал/
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ, гаалийн бичиг баримт, худалдах, худалдан авах гэрээ
Хөнгөлөлт урамшуулал
( Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчид )
 • Нэмэлт барьцаа хөрөнгө шаардахгүй
 • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах.
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Send a loan application

If you are interested in this loan, please apply without delay.

Apply
image