Products

img

Жижиг дунд бизнесийн зээл

Та өөрийн бизнесийн онцлогт тохирсон уян хатан нөхцөлтэй зээл авч бизнестээ хөрөнгө оруулалт хийж ашиг орлогоо өсгөхөөр зорьж байгаа бол “Жижиг дунд бизнесийн зээл” авах боломжтой.

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 10 – 100 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сараар/ 3% - 2.5%
Зээлийн хугацаа  36 сар хүртэл
Барьцаа хөрөнгө
 • Эргэлтийн хөрөнгө
 • Авто машин
 • Орон сууц
 • Авто зогсоол / Офисын талбай
 • Хашаа байшин
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1-3 цаг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
 • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх.
 • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх.
Бүрдүүлэх материал
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт.
 • Бизнесийн орлого зарлагыг тодорхойлох баримтууд. / Тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр /
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ болон лавалгаа.
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт.
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
Хөнгөлөлт урамшуулал
( Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчид )
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох
 • Зээлийн хүү, шимтгэл буурах, хугацаа уртсах.
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Send a loan application

If you are interested in this loan, please apply without delay.

Apply
image