Products

img

Бичил бизнесийн зээл

Та бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэх, өрх гэрийн хэрэглээг санхүүжүүлэх бол “Бичил зээл” авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Хүү /сараар/ Хугацаа Зээл шийдвэрлэх хугацаа Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
0.5 – 10 сая хүртэл төгрөг 3.5% - 1.5% 24 сар хүртэл 1-3 цаг Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
  • Эргэлтийн хөрөнгө
  • Авто машин
  • Орон сууц
  • Авто зогсоол / Офисын талбай
  • Хашаа байшин

 

Send a loan application

If you are interested in this loan, please apply without delay.

Apply
image