Спортыг дэмжигч - Омни Капитал ББСБ

image

2017 онд байгуулагдсан "Хүрээ хөвгүүд" хөлбөмбөгийн баг энэ жилээс нэрээ сольж "OMNI" FC нэртэйгээр сонирхогчдын цом 2022 -д оролцож байна.

Омни Капитал ББСБ нь "OMNI" FC  хөлбөмбөгийн багын 2022 - 2023 оны дэмжигч байгууллагаар ажиллаж байна.

Спортыг дэмжигч - Омни Капитал ББСБ

#сонирхогчдынцом2022 #Нийгмийнхариуцлага