Бүтээгдэхүүн

img

Дугаар барьцаалсан зээл

Та өрхийн болон өөрийн богино хугацааны бэлэн мөнгөний хэрэгцээгээ шуурхай шийдвэрлэх зээл.

Зээлийн нөхцөл Зээлийн хэмжээ 20 сая хүртэл төгрөг
Зээлийн хүү /сараар/ 3.2% 
Зээлийн хугацаа  
Барьцаа хөрөнгө 9911, 8811-аар эхэлсэн дугаарууд
Зээл шийдвэрлэх хугацаа 1-3 цаг
Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Тавигдах шаардлага
  • 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлдэг байх.
  • Гар утасны 9911, 9909, 8811-аар эхэлсэн дугаар эзэмшдэг байх.
  • Сүүлийн 6 сар тогтвортой ашигласан байх.
Бүрдүүлэх материал
  • Цалин түүнтэй адилтгах орлого нотлох бичиг баримтууд. / Дансны хуулга, НД-ын дэвтэр, ажлыг газрын тодорхойлолт түрээсийн гэрээ, холбогдох бусад материал/
  • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.
Хөнгөлөлт урамшуулал
( Зээлийн гэрээний үүргээ хугацаанд нь биелүүлсэн харилцагчид )
  • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох
  • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах.
  • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
  • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
  • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.