img

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зээл

Та өөрийн тогтмол орлогоор өөртөө болон гэр бүлдээ хөрөнгө оруулах, санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх зээл.

Зээлийн хэмжээ Хүү /сараар/ Хугацаа Барьцаа хөрөнгө
50 сая хүртэл төгрөг 3.5% - 2.9% 24 сар хүртэл

Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгө

 • 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлдэг байх
 • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх
 • Цалин түүнтэй адилтгах орлого нотлох бичиг баримтууд.
 • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд. / Дансны хуулга, НД-ын дэвтэр, ажлыг газрын тодорхойлолт түрээсийн гэрээ, холбогдох бусад материал/
 • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ.
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.
 • Барьцаанд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох
 • Зээлийн хүү буурах, хугацаа уртсах.
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Зээлийн хүсэлт илгээх

Та энэ зээлийг сонирхож байвал хугацаа алдалгүй зээлийн хүсэлт илгээгээрэй.

Илгээх
image