img

Хэрэглээний зээл

Иргэд болон ААН-үүдэд зориулсан өрхийн санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжийг олгож буй богино хугацааны зээл юм.

Хэрэглээний зээл Зээлийн хэмжээ
/Төгрөг/
Зээлийн хугацаа Зээлийн хүү Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл
Орон сууц барьцаалсан 50 сая хүртэл 12 сар хүртэл 3.5% - 2.9% Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Газар барьцаалсан 50 сая хүртэл 12 сар хүртэл 3.5% - 2.9% Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Автомашин барьцаалсан /Унаж явах нөхцөлтэй/ 50 сая хүртэл 12 сар хүртэл 3.5% - 2.9% Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Хашаа байшин барьцаалсан 10 сая хүртэл 24 сар хүртэл 3.5% - 2.5% Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Авто зогсоол барьцаалсан 10 сая хүртэл 24 сар хүртэл 3.5% - 2.5% Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Хэрэглээний зээл - Цахилгаан барааны Лизинг 5 сая хүртэл 30 сар хүртэл 3%  

 

 

 

  • 6 сар болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлдэг байх
  • Суудлын зориулалттай авто машин нь үйлдвэрлэснээс хойш 12 жил, Монголд импортлосноос хойш 5 жил доторх байх
  • Бэлэглэлийн гэрээгээр аваагүй байх
  • Тухайн автомашин нь аливаа төрлийн эвдрэл гэмтэлгүй, өнгө үзэмжтэй, техникийн нөхцөл сайн байх
  • Цалин түүнтэй адилтгах орлого нотлох бичиг баримтууд.
  • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд. / Дансны хуулга, НД-ын дэвтэр, ажлыг газрын тодорхойлолт түрээсийн гэрээ, холбогдох бусад материал/
  • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ.
  • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.
  • Барьцаанд бүртгэлгүй тухай лавлагаа
  • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл

Зээлийн хүсэлт илгээх

Та энэ зээлийг сонирхож байвал хугацаа алдалгүй зээлийн хүсэлт илгээгээрэй.

Илгээх
image