img

Жижиг дунд бизнесийн зээл

Та өөрийн бизнесийн онцлогт тохирсон уян хатан нөхцөлтэй зээл авч бизнестээ хөрөнгө оруулалт хийж ашиг орлогоо өсгөхөөр зорьж байгаа бол “Жижиг дунд бизнесийн зээл” авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Хүү /сараар/ Хугацаа Зээл шийдвэрлэх хугацаа Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
10 – 100 сая хүртэл төгрөг 3,5% - 1.5%  36 сар хүртэл 1-3 цаг Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
 • Эргэлтийн хөрөнгө
 • Авто машин
 • Орон сууц
 • Авто зогсоол / Офисын талбай
 • Хашаа байшин
 • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх.
 • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт.
 • Бизнесийн орлого зарлагыг тодорхойлох баримтууд. / Тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр /
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ болон лавалгаа.
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт.
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох
 • Зээлийн хүү, шимтгэл буурах, хугацаа уртсах.
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх.
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх.
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Зээлийн хүсэлт илгээх

Та энэ зээлийг сонирхож байвал хугацаа алдалгүй зээлийн хүсэлт илгээгээрэй.

Илгээх
image