img

Бичил бизнесийн зээл

Та бизнесийн хэвийн, тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах, бизнесээ өргөжүүлэх, өрх гэрийн хэрэглээг санхүүжүүлэх бол “Бичил зээл” авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Хүү /сараар/ Хугацаа Зээл шийдвэрлэх хугацаа Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл Барьцаа хөрөнгө
0.5 – 10 сая хүртэл төгрөг 3.5% - 1.5% 24 сар хүртэл 1-3 цаг Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
 • Эргэлтийн хөрөнгө
 • Авто машин
 • Орон сууц
 • Авто зогсоол / Офисын талбай
 • Хашаа байшин

 

 • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх;
 • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх.
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт;
 • Бизнесийн орлого зарлагыг тодорхойлох баримтууд. / Тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз, түрээсийн гэрээ, холбогдох гэрээ, хар дэвтэр /
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ болон лавалгаа;
 • Зээл хүсэгчийн цахим иргэний үнэмлэх, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ, дүрэм, бусад холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.
 • Зээлийн шугам нээлгүүлж утсаар зээл авах эрхтэй болох;
 • Зээлийн хүү, шимтгэл буурах, хугацаа уртсах;
 • Зээлийн хэмжээ нэмэгдэх;
 • Зээлийн үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөх;
 • Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх.

Зээлийн хүсэлт илгээх

Та энэ зээлийг сонирхож байвал хугацаа алдалгүй зээлийн хүсэлт илгээгээрэй.

Илгээх
image