Сурагчдад санхүүгийн боловсрол үнэ цэнтэй юу?

image

Бид алхам тутамдаа өөрсдийн амьдрал нөлөөлөх санхүүгийн шийдвэрүүд гаргаж байдаг. Хадгалах, зээл авах, хөрөнгө оруулах зэрэг санхүүгийн хэрэгслүүдийн ашиглан өөрсдийн эрүүл, аз жаргалтай амьдралыг бий болгодог. Тэгэхээр санхүүгийн боловсрол нь математик, физик зэрэг үндсэн шинжлэх ухаануудтай ижил заавал судлах хичээл гэлтэй.

ЕБС-ийн сурагчдад санхүүгийн мэдлэг олгох зорилгоор “Бизнес судлал” гэх хичээлийн сонгон судлахаар оруулж байсан бөгөөд тус хичээлийг сонгосон хүүхдүүдийн үр дүнгээс харахад:

  • Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх мэдлэгтэй болсон: 66.9%,
  • Өрхийн зардлыг хэмнэх мэдлэгтэй болсон: 61.8%,
  • Өрхийн хуримтлал, түүнийг ач холбогдлын мэдлэгтэй болсон: 31.3% тус тус байжээ

Тэгэхээр сурагчдад багаас нь санхүүгийн мэдлэг олгосноор ирээдүйн амьдралд нь дараах эерэг үр дүн гарах боломжтой гэнэ:

  • Орлого, зарлагаа хянаж сурах,
  • Санхүүгийн залилан, мэхлэлтээс урьдчилан сэргийлэх,
  • Санхүүгийн мэдлэг нь дээшилснээр, хөрөнгийн зах зээлд оролцох,
  • Энэ бүхний эцэст тогтмол нэмэлт орлогын эх үүсвэртэй болох боломжтой.

Тэгэхээр санхүүгийн боловсрол нь ЕБС-д сонгон судлах биш үндсэн хичээл байх хэрэгтэй мэт. 

*Энэхүү контентыг Омни Капитал ББСБ     Lemon Press -тэй  хамтран бүтээв.