"IPO MONGOLIA 2022 FORUM"

image

"IPO MONGOLIA 2022 FORUM"

Хүртээмжтэй хөрөнгийн зах зээл арга хэмжээ нь “Нийтэд санал болгон анх удаа хувьцаа гаргах (IPO)-ийн ач холбогдол болон сайн туршлага” сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж байна.

Омни Капитал ББСБ бид амжилттай гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас бүтээгдэхүүнийг танилцуулан оролцлоо.

#ОмниКапиталББСБ #ОмниАктив #ХБҮЦ #хөрөнгөөхамгаал