Omni Capital ББСБ ХХК Репо зээлийн Мастер гэрээг үзэглэж, Мөнгөний захын оролцогч болон нэгдлээ.

image

Omni Capital ББСБ -ийн Омни Актив Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны арилжааны захиалга 100% биелсэнд баяр хүргэхийн ялдамд, Хөрөнгийн зах зээл болон Мөнгөний зах зээлийн хосолсон санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шинэлэг стандарт бүхий арга хэрэгслийг Бизнесийн үйл ажиллагаанд оновтой хэрэгжүүлж буй нь Репо зээлийн цаашдын хөгжилд чухал нөлөөтэй болохыг онцлон тэмдэглэлээ.

"МОНИ МАРКЕТ ФАНД" ХХК