Омни Капитал ББСБ ХБҮЦ гаргалаа

image

Хөрөнгөө өсгөх сонирхолтой уншигчдадаа дуулгах нэг мэдээтэй шүү. Монголын шилдэг ББСБ-уудын нэг Омни Капитал ББСБ нь Омни Актив ТЗК-ийг үүсгэн байгуулж, 2022 оны хамгийн анхны олон нийтэд нээлттэй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг СЗХ-ны зөвшөөрөлтэйгөөр гаргаж байна. 

ХБҮЦ-ны тухай:

  • Омни Актив нь нийт ₮5 тэрбумын хөрөнгийг татан төвлөрүүлнэ. 
  • Уг ХБҮЦ нь ₮11 тэрбумын барьцаа хөрөнгөөр баталгаажсанаараа онцлог.
  • Апекс Капитал ҮЦК-иар дамжуулан 2 сарын 21-24-ний хооронд захиалга өгөх боломжтой.

ХБҮЦ гэдэг нь орон сууцны зээл, автомашины зээл, кредит картын эргэн төлөлт зэрэг тодорхой мөнгөн урсгалтай хөрөнгийн багцаар үнэт цаасны эргэн төлөлтийг баталгаажуулсан өрийн хэрэгсэл юм. Багцалсан зээлүүд нь тодорхой хугацаанд, тодорхой хүүтэйгээр эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй, зохих хууль журмын дагуу бүртгэгдсэн барьцаатай ба бусад өрийн хэрэгсэлтэй харьцуулахад эрсдэл бага өгөөж харьцангуй өндөр санхүүгийн бүтээгдэхүүн аж.