Эрхэм харилцагчдын анхааралд: Үндсэн зээлийн төлөлт хойшлуулах талаар

image

Coronavirus (COVID-19) вирус манай улс, салбар болон нийт иргэдийн хэмжээнд эдийн засгийн хүндрэл учруулж байгаа учир зээлийн үндсэн төлөлт хойшлуулах хүсэлтийг бид хүлээн авч байгаа. Зээлийн үндсэн төлөлт хойшлуулах хүсэлтийг илгээхийг хүсвэл та бид нартай холбогдоно уу.