Бонд

Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж юу вэ?  Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж ББСБ-ийн гаргадаг өрийн бичиг юм. Нэмэлт санхүүжилт байгууллага болон хувь хүнээс татан төвлөрүүлэн босгож ББСБ үйл ажиллагаа болон төсөлдөө ашиглах зорилгоор гаргадаг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

5 сая төгрөгөөс дээш

Тохирсон хугацааны (6-18 сар) дараа үндсэн тѳлбѳр; хүүгээ хугацааны тогтмол тохирсон хугацаанд (сар эсвэл улирал бүр) авдаг бүхий ѳрийн бичиг юм.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7012-5657 утсаар холбогдож авна уу.

 

Хаалттай өрийн бичиг/Бондын давуу тал:

  • Хадгаламжийн хүүнээс өндөр хүү 
  • Байгууллага сул мөнгөн хөрөнгөө хугацааны турш эргэлдүүлэх боломж үүснэ
  • ББСБ-ийн өөрийн хөрөнгө барьцаа болж 100% эрсдэлгүй байршина
  • Мөнгөн хөрөнгөө инфляцын үнэгүйдлээс хамгаална
  • Бондыг барьцаалж аль эсвэл төлбөрийн хэрэгсэл болгож болно
  • 3,6,12 сар тутамд хүүгээ авах нөхцөлтэй
  • Таны эрсдэлгүй өндөр өгөөжтэй хадгалуулсан хөрөнгө тань Монголын жижиг дунд бизнесийн салбарыг санхүүжүүлж дэмжхэд зориулагдан
Төгрөг
Хугацаа Сарын хүү Жилийн хүү
6 сар 1.29% 15.5%
9 сар 1.33% 16.0%
12 сар 1.38% 16.5%
Доллар
Хугацаа Сарын хүү Жилийн хүү
6 сар 0.58% 7.0%
9 сар 0.63% 7.5%
12 сар 0.67% 8.0%