Бонд

Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж юу вэ?  Хаалттай өрийн бичиг/Бонд гэж ББСБ-ийн гаргадаг өрийн бичиг юм. Нэмэлт санхүүжилт байгууллага болон хувь хүнээс татан төвлөрүүлэн босгож ББСБ үйл ажиллагаа болон төсөлдөө ашиглах зорилгоор гаргадаг хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн юм.

Тохирсон хугацааны (6-18 сар) дараа үндсэн тѳлбѳр; хүүгээ хугацааны тогтмол тохирсон хугацаанд (сар эсвэл улирал бүр) авдаг бүхий ѳрийн бичиг юм.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7277-8282 утсаар холбогдож авна уу.

 

Хаалттай өрийн бичиг/Бондын давуу тал:

  • Хадгаламжийн хүүнээс өндөр хүү 
  • Байгууллага сул мөнгөн хөрөнгөө хугацааны турш эргэлдүүлэх боломж үүснэ
  • ББСБ-ийн өөрийн хөрөнгө барьцаа болж 100% эрсдэлгүй байршина
  • Мөнгөн хөрөнгөө инфляцын үнэгүйдлээс хамгаална
  • Бондыг барьцаалж аль эсвэл төлбөрийн хэрэгсэл болгож болно
  • Таны эрсдэлгүй өндөр өгөөжтэй хадгалуулсан хөрөнгө тань Монголын жижиг дунд бизнесийн салбарыг санхүүжүүлж дэмжхэд зориулагдан