Итгэлцлийн Үйлчилгээ

Итгэлцэл гэж юу вэ? Итгэлцлийн үйлчилгээ нь таны мөнгөн хөрөнгийг гэрээ байгуулан авч зах зээлийн эрсдэл ба инфляцын үнэгүйдлээс хамгаалан өндөр үр шим ашгийг олж өгөх зорилготой үйлчилгээ юм.

 

Хувь иргэн болон байгууллагуудад зориулсан хуримтлал үүсгэх, хөрөнгөө үнэгүйдлээс хамгаалах үйлчилгээг бид санал болгож байна.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7277-8282 утсаар холбогдож авна уу.

 

Итгэлцлийн үйлчилгээний давуу тал:

  • Банкны хадгаламжийнн хүүнээс өндөр үр шим ашиг авна
  • Мөнгөн хөрөнгө, актив, зээл, бусад хөрөнгөө инфляцын үнэгүйдлээс хамгаална
  • ББСБ-ийн өөрийн хөрөнгөөр баталгаажиж 100% эрсдэлгүй байршина
  • Итгэлцлээр байршуулсан мөнгөн хөрөнгө, активаа даатгуулах боломжтой
  • Итгэлцлээ барьцаалан гэрээний дундуур шуурхай зээл авах боломжтой
  • Таны эрсдэлгүй өндөр өгөөжтэй хадгалуулсан хөрөнгө тань Монголын жижиг дунд бизнесийн салбарыг санхүүжүүлж дэмжхэд зориулагдан